КИП и автоматика
Контролно измервателни прибори и системи за сградна автоматизация. Консултации, проучване и проектиране, както и доставка на системи за автоматика. Монтаж и въвеждане в експлоатация.

Фирмата работи с редица утвърдени на пазара доставчици и производители и затова предлаганите от нас услуги са висококачествени и ефективни.
КИП, контролно измервателни прибори, контролно измервателни уреди, автоматика, сградна автоматизация.
Web Page Maker, create your own web pages.