Структурно окабеляване
Предлагаме цялостни решения и проектиране на окабеляване за сгради, офиси и апартаменти.Структурно окабеляване, монтиране на кабели, изводи и разпределителни кутии.Също така предлагаме и прилагане на стандартни информационни технологии (Web, XML, SOAP и др.) върху съществуващи и новоизградени LAN/WAN инфраструктури.
Структурно окабеляване от Нюел Инженеринг Груп окабеляване, структурно окабеляване, окабеляване за сгради.
Web Page Maker, create your own web pages.