Видеонаблюдение
Изграждане и поддръжка на системи за видеонаблюдение и контрол на открити места и закрити помещения; ИЧ камери за  тъмно виждане, мониторинг.

Консултация и проектиране на инсталации, регулиране и контрол.
Видеонаблюдение от Нюел Инженеринг Груп видеонаблюдение, контрол, видеонаблюдение и контрол, камери, видео наблюдение.
Web Page Maker, create your own web pages.